Активности

3. Правата на домување во движење - поддржан од Олоф Палме Центар.

Истражување

Договори

Објави

2. Младите и правото на домување, поддржан од малите грантови на Цивика Мобилитас

Правото на соодветно домување е гарантирано со бројни меѓународни и европски инструменти за човекови права. Главната обврска на државите за обезбедување на остварувањето на ова право се пропишани со Меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права1 со член 11, со кој се признава правото на секој човек на соодветен стандард на живот за себе и за неговото/нејзиното семејство, вклучително и соодветна храна, облека и домување, и континуирано подобрување на животните услови. Овој пакт беше ратификуван од земјата во 1994 година …

Истражување

Галерија

1. Правата на домувањето во подем - поддржан од Олоф Палме Центар

Истражување

Конференција

Видео Сведоштва на Младите во Северна Македонја

Останати Објави

  • На 17 август ја објавивме веста за продолжување на соработката со Olof Palme International Center  на која сме навистина горди! Ова партнерство и проектот „Правата на домување во движење“, се залагаат за да создадат платформа за застапување на правата на станарите, креирање на движење на......

  • Имавме прекрасен состанок со нашите партнери Censor од Босна и Херцеговина и ADP-Zid од Црна Гора. Заедно ќе соработуваме во областа на домувањето, одржливото домување и младите и креативните решенија. Ќе развиваме и разменуваме добри практики од регионот. Вмрежувањето е исклучително важно во процесите на......

  • Ја завршивме обуката за градење капацитети со нашите регионални партнери во Босна и Херцеговина, Censor. Им благодариме за гостопримството, соработката и споделените искуства...