Зелен договор | Green deal

Зелен договор | Green deal

Зелен договор (Green Deal) од клучно значење за закрепнување на економиите после COVID-19. Франција и Германија се приклучуваат кон 10те други земји од ЕУ кои повикуваат кон зелен договор како излез од кризата.
“Зелениот договор претставува патоказ за тоа како да направиме вистински избори и да одговориме на економската криза, истовремено трансформирајќи ја Европа во одржлива и климатски неутрална економија.„
„Ние треба да ги избегнеме искушенијата на краткорочните решенија како одговор на сегашната криза што ќе ја обврза ЕУ да остане во економија базирана на фосилни горива во наредните децении

Прочитајте повеќе на следниот ЛИНК.

No Comments

Post A Comment