Работен состанок со партнерите оф Censor

Работен состанок со партнерите оф Censor

Имавме прекрасен состанок со нашите партнери Censor од Босна и Херцеговина и ADP-Zid од Црна Гора. Заедно ќе соработуваме во областа на домувањето, одржливото домување и младите и креативните решенија. Ќе развиваме и разменуваме добри практики од регионот.

Вмрежувањето е исклучително важно во процесите на работа! Се радуваме на претстојната регионална соработка.

No Comments

Post A Comment