Успешно завршена обуката Censor

Успешно завршена обуката Censor

Ја завршивме обуката за градење капацитети со нашите регионални партнери во Босна и Херцеговина, Censor.

Им благодариме за гостопримството, соработката и споделените искуства

No Comments

Post A Comment