ОДС и MYLA партнери за долгорочни цели

ОДС-и-MYLA

ОДС и MYLA партнери за долгорочни цели

ОДС и MYLA партнери за долгорочни цели.

На почетокот на октомври, 2022 година потпишавме меморандум за соработка со Македонско здружение на млади правници/Macedonian Young Lawyers Association . Целта на овој Меморандум е меѓусебна соработка и реализација на заеднички активности кои ќе придонесат кон подобрување на условите за домување, правата на потстанарите и зајакнување на правната рамка на домувањето во Македонија.

Им благодариме на прекрасниот тим на Млади Правници за нивната заложба и посветена работа.

No Comments

Post A Comment