ОДС одржа работна средба во студентскиот дом „Гоце Делчев“

hto-goce-delcev

ОДС одржа работна средба во студентскиот дом „Гоце Делчев“

ОДС во просториите на студентскиот дом Гоце Делчев во Скопје, одржа работна средба со студентите кои живеат во студентските домови и под кирија во приватни станови.

Разговаравме за предизвиците кај домувањето на студентите и младите и потребата за развој на модели за домување. Студентите имаат право на пристап до квалитетно домување и пристојни услови за домување додека студираат и откако ќе ги завршат студиите.

Им благодариме на Државен студентски Дом – Скопје за партнерството и соработката. Во тек се подготовки за поопширна соработка со студентите на кои заедно ќе работиме на унапредување на условите за домување.

Olof Palmes internationella center
#olofpalmeinternationalcenter

„Правата на домување во движење“ - проект и соработка со Olof Palme Intermational Center

No Comments

Post A Comment