ОДС гости во Гостивар и Тетово

ОДС гости во Гостивар и Тетово

ОДС гостуваше воГостивар и Тетово.
Во Гостивар да зборуваме за домувањето и проблемите на потстанарите. Голема е потребата за креирање на модели за домување кои ќе одговорат на потребите на лицата кои живеат во ризик од сиромаштија, социјална исклученост или имаат друга потешка здравствена или физичка состојба. Секој треба да има право на пристап до квалитетно и достоинствено домување.
Проблемот со немањето легален договор за закуп на потстанарите се провлекува низ сите работни средби кои ги организиравме низ неколку градови низ Македонија.
Им благодариме на Roma Democratic Development Association Sonce и Elena Leni Neshovska за поддршката во организирање на оваа работна средба.
 
Во Тетово, пак,  зборувавме за домувањето и проблемите на потстанарите. Целта на овие работни средби е да слушнеме кои се предизвиците на луѓето кои живеат под кирија. Меѓу останатите проблеми, се повторува еден проблем кој го среќаваме на сите претходните среди, а тоа е немање на легални договори за закуп, а со тоа и ризикот од немањето на заштита и сигурност на потстанарите.
Им благодариме на Roma Democratic Development Association Sonce и Elena Leni Neshovska за поддршката во организирање на оваа работна средба. Целта на овие средби е да добиеме јасна слика на состојбата со потстанарите во Македонија и да предложиме развој на модели на домување на институционално ниво кои ќе ја подобрат ситуацијата.
 
 
Овие активности се во склоп на проектот “Правата на домување во движење”, поддржан од Olof Palmes internationella center
 
No Comments

Post A Comment