Одржливо домување, урбан развој и правата на станарите во С.Македонија

csd

Одржливо домување, урбан развој и правата на станарите во С.Македонија

Стратешката работилница на тема „Одржливо домување, урбан развој и правата на станарите во Северна Македонија“ беше одржана заедно со Friedrich-Ebert-Stiftung Skopje.

csd

Со размена на идеи и искуства од некои од најстарите и најдобри организации на станари во светот како што се шведскиот и австрискиот сојуз на станари, како и Меѓународниот сојуз на станари и пионерите во регионот од Босна и Херцеговина Censor, веруваме оваа работилница ќе придонесе за понатамошен развој на неодамна формираната организација во нашата земја и значително подобрување на одржливото домување како човеково право и заштита на правата на станарите. 

No Comments

Post A Comment