Author: admin.hto

Поплавите во западна Европа покрај многуте човечки жртви, предизвикаа и огромни материјални штети и оставија многу луѓе без дом. Природата уште еднаш се покажа како посилна во однос на човекот, додека домувањето ранливо во пресрет на климатските промени. Климатските промени само ја влошуваат состојбата и во иднина...